Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Ikona statystyk

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Ikona statystyk

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

Ikona statystyk

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Ikona statystyk

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Ikona statystyk

ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

Ikona statystyk

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Ikona statystyk

ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

Ikona statystyk

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETEK ZA ZWŁOKĘ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNYM ORAZ PODATKU LEŚNYM

Ikona statystyk

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU Z PODATKIEM LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Ikona statystyk

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Ikona statystyk

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STANIE MAJĄTKOWYM GOSPODARSTWA ROLNEGO

Ikona statystyk

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-16 13:23:48, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)