Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie Wójta Nr 56/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia  konkursu na „Najładniejszy wystrój świąteczny na terenie Gminy Secemin w 2013r.”

Zarządzenie Wójta Nr 55/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia zasad ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w Programie usuwania azbestu z terenu gminy Secemin.

Zarządzenie Wójta Nr 54/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Secemin

Zarządzenie Wójta Nr 53/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie:  powołania komisji do przekazania Archiwum Zakładowego

Zarządzenie Wójta Nr 51/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Secemin na 2014 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020.

Zarządzenie Wójta Nr 50/2013 z dnia 25 października 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zezwolenia na umieszczenie herbu Gminy Secemin na materiałach promocyjnych i publikacjach Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej „Zryw Secemin”

Zarządzenie Wójta Nr 49/2013 z dnia 18 października 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania pn: 1.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości SECEMIN - ul. Kościelna; odcinki o łącznej długości      = 0,650 km obejmujące działki oznaczone w ewid. gruntów jako nr,nr 1910, 1909 i cz.1944. 2.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości SECEMIN - ul. Koniecpolska [ teren osiedla ] odcinki o łącznej długości = 0,418 km  obejmujące działki oznaczone w ewid. gruntów jako nr,nr 2811        i 2813.

Zarządzenie Wójta Nr 48/2013 z dnia 18 października 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie  tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Secemin .

Zarządzenie Wójta Nr 47/2013 z dnia 17 października 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin” w części dotyczącej  miejscowości: Secemin w ul. Kolejowej, Jędrzejowskiej, Partyzantów, Struga, Piaski  oraz Marchocice.

Zarządzenie Wójta Nr 46/2013 z dnia 14 października 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Zagospodarowanie kopca fortalicji „Szafrańców” wraz z otoczeniem i parkiem podworskim w Seceminie na cele dydaktyczno – sportowe i rekreacyjne”.

Zarządzenie Wójta Nr 44/2013 z dnia 27 września 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Wójta Nr 43/2013 z dnia 25 września 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie: ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Secemin do zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu jednostek.

Zarządzenie Wójta Nr 42/2013 z dnia 24 września 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Secemin oraz corocznego przeglądu i monitoringu postawy etycznej pracowników  Urzędu Gminy Secemin.

Zarządzenie Wójta Nr 41/2013 z dnia 6 września 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny Ofert na wybór partnera projektu w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1  „ Modernizacja  zarządzania w administracji samorządowej”

Zarządzenie Wójta Nr 40/2013 z dnia 6 września 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na projekt sztandaru Gminy Secemin

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)