Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy Secemin

Ikona statystyk

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Secemin

Ikona statystyk

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami

Ikona statystyk

Informacja o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych i ich pierwszych posiedzeniach

Ikona statystyk

Informacja o możliwości wnoszenia reklamacji do spisu wyborców

Ikona statystyk

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców i możliwości wglądu do niego

Ikona statystyk

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Ikona statystyk

Dopisanie do rejestru wyborców w Gminie Secemin

Ikona statystyk

Informacja na temat głosowania przez pełnomocnika

Ikona statystyk

Informacja na temat głosowania korespondencyjnego

Ikona statystyk

Zawiadomienie o publicznym losowaniu składów OKW

Ikona statystyk

Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Secemin z dnia 25 września 2015 r. o miejscach wyznaczonych na umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Secemin z dnia 25 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Ikona statystyk

Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-05 13:31:17, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)