Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Uchwała Nr XIII/68/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XII/61/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XII/60/11 z dnia 21 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XII/59/11 z dnia 21 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr XII/61/11 z dnia 21 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr X/52/11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłat targowej na terenie gminy Secemin.

Uchwała Nr X/50/11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Secemin.

Uchwała Nr VII/36/11 z dnia 26 maja 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie  likwidacji  Szkoły  Podstawowej  w Woli Czaryskiej

Uchwała Nr V/27/11 z dnia 16 marca 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie  wprowadzenia zmiany  w uchwale  Nr V/18/07  Rady  Gminy  Secemin  z dnia 28  marca 2007  roku  w sprawie:  poboru  w drodze  inkasa  łącznego  zobowiązania  pieniężnego oraz  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  prowizyjnego.

Uchwała Nr V/25/11 z dnia 16 marca 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie trybu  i sposobu  powoływania  i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  szczegółowych  warunków  jego funkcjonowania.

Uchwała Nr V/28/11 z dnia 16 marca 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXVII/130/09 Rady Gminy Secemin  z dnia 27  listopada  2009 roku w sprawie: wprowadzenia oplaty od posiadania  psów


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)