Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XIX/129/16 RADY GMINY SECEMIN z dnia 16 listopada 2016r

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

UCHWAŁA NR XIX/128/16 RADY GMINY SECEMIN z dnia 16 listopada 2016r

Ikona statystyk

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Secemin.

UCHWAŁA NR XVIII/125/16 RADY GMINY SECEMIN z dnia 28 września 2016r

Ikona statystyk

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Secemin.

UCHWAŁA NR XVIII/124/16 RADY GMINY SECEMIN z dnia 28 września 2016r

Ikona statystyk

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR XVII/117/16 RADY GMINY SECEMIN z 08 sierpnia 2016r

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Secemin.

UCHWAŁA NR XVI/116/16 RADY GMINY SECEMIN z dnia 22 maja 2016r

Ikona statystyk

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg wewnętrznych

UCHWAŁA NR XVI/114/16 RADY GMINY SECEMIN z dnia 22 maja 2016r

Ikona statystyk

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

UCHWAŁA NR XVI/113/16 RADY GMINY SECEMIN z dnia 22 maja 2016r

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XVI/112/16 RADY GMINY SECEMIN z Dnia 22 maja 2016r

Ikona statystyk

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin

Uchwała Nr XV_100_16 Rady Gminy Secemin z dnia 06 maja 2016r

Ikona statystyk

w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie

Uchwała Nr XIV/94/16 z dnia 30 marca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIV/93/16 z dnia 30 marca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie poboru opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIV/91/16 z dnia 30 marca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2016 " .

Uchwała Nr XIV/89/16 z dnia 30 marca 2016 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 12:00:59, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)