Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

RG.271.18.2022.EW

Ikona statystyk

Remont drogi gminnej nr 375002T Secemin - Zwlecza- Kluczyce w km 2+864 do km 4+454 - 1590 mb

RG.271.17.2022.EW

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośći zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

RG.271.12.2022.EW

Ikona statystyk

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie

2022/BZP 00105763/01

Ikona statystyk

tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 Pzp

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie

2022/BZP 00054714/01

Ikona statystyk

Remont sieci wodociągowej - ul. Kościuszki w Seceminie

2022/BZP 00018361/01

Ikona statystyk

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Secemin - roboty budowlane

2021/BZP 00292222/01

Ikona statystyk

Doposażenie w sprzęt TIK Szkoły Podstawowej w Seceminie oraz Żelisławicach

2021/BZP 00274280/01

Ikona statystyk

Zmiana nawierzchni oraz przebudowa drogi gminnej nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce

2021/BZP 000243022/01

Ikona statystyk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Secemin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

2021/BZP00160768/01

Ikona statystyk

„Zakup i dostawa 9 szt. tablic interaktywnych wraz z uchwytami i okablowaniem oraz zakup i dostawa 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Osi Priorytetowej VII Sprawne usługi publiczne RPO WŚ na lata 2014 -2020”

2021/BZP 00116998/01

Ikona statystyk

zamówienie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp pn. „Zakup i dostawa 9 szt. tablic interaktywnych wraz z uchwytami i okablowaniem oraz zakup i dostawa 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Osi Priorytetowej VII Sprawne usługi publiczne RPO WŚ na lata 2014 -2020

Przetarg nieograniczony RG.271.26.2020.EW

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

RG.271.25.2020.EW

Ikona statystyk

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Secemin

RG.271.22.2020.EW

Ikona statystyk

Budowa odcinka wodociągu PEHD RC 100 SDR 17 PN 10 dn 160 w miejscowości Pniaki obręb Brzozowa - 1735,25 mb

Przetarg nieograniczony RG.271.23.2020.EW

Ikona statystyk

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 1.400.000,00 PLN dla Gminy Secemin


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-25 15:02:1, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)