Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

2023/BZP 00413553/01

Ikona statystyk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

2023/BZP 00381959/01

Ikona statystyk

Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie

2023/S 156-498610

Ikona statystyk

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2023 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań

RG.271.13.2023.EW

Ikona statystyk

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ul. Słonecznej w Seceminie

2023/BZP 00197857

Ikona statystyk

RG.271.11.2023.EW

Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni okrężnej oraz kortu tenisowego w Seceminie oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego

2023/BZP 00167997/01

Ikona statystyk

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin

2023/BZP 00167625/01

Ikona statystyk

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczków, gm. Secemin

2023/BZP 00156244

Ikona statystyk

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Seceminie

2023/BZP 00150513/01

Ikona statystyk

Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Secemin

2023/BZP 00110249

Ikona statystyk

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków

2022/BZP 00485021

Ikona statystyk

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i usuwania awarii sieci wod. - kan. na terenie Gminy Secemin od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

RG.271.18.2022.EW

Ikona statystyk

Remont drogi gminnej nr 375002T Secemin - Zwlecza- Kluczyce w km 2+864 do km 4+454 - 1590 mb

RG.271.17.2022.EW

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośći zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

RG.271.12.2022.EW

Ikona statystyk

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie

2022/BZP 00105763/01

Ikona statystyk

tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 Pzp

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-10-02 13:33:08, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)