Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Secemin

Ikona statystyk

Zarządzenie wchodzi z dniem 3 lipca 2023 roku

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Secemin

Ikona statystyk

obowiązujący od 29.07.2020r.

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Secemi

Ikona statystyk

obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Secemin

Ikona statystyk

obowiązujący od 14 grudnia 2015 roku

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Ikona statystyk

dotyczy: REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIEPRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY  14 000 euro.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-13 09:51:32, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)