Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Ikona statystyk

Postanowienie nr 71/2023 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Ikona statystyk

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 15 września 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie losowania do Gminnych Komisji Wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 49 / 2023 WÓJTA GMINY SECEMIN

Ikona statystyk

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Zarządzenie - Powołanie koordynatora ds. informatyki

Ikona statystyk

Informacja o uprawnieniach przysługującym wyborcom niepełnosprawnym

Ikona statystyk

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Ikona statystyk

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania

Ikona statystyk

POSTANOWIENIE NR 67/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH III z dnia 6 września 2023 r

Ikona statystyk

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Secemin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2023

Ikona statystyk

w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na obszarze gminy Secemin, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJĘ Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-10-02 13:33:08, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)