Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY SECEMIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Secemin

Ikona statystyk

Informacja o wyniku naboru

Ikona statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej

 

Informacja o wyniku naboru

Ikona statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. administracyjno-kancelaryjnych i promocji gminy

Ogłoszenie o naborze z dnia 29 listopada 2023 roku

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej

Ogłoszenie o naborze z dnia 29 listopada 2023 roku

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. administracyjno-kancelaryjnych i promocji gminy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Ikona statystyk

 na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony środowiska

Informacja o wyniku naboru

Ikona statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej

Ogłoszenie o naborze z dnia 7 lipca 2023 roku

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska

Ogłoszenie o naborze z dnia 30 czerwca 2023 roku

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej

Ogłoszenie konkursu

Ikona statystyk

 na Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

 

Informacja o wyniku naboru

Ikona statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarczych i rolnictwa

Ogłoszenie o naborze z dnia 4 lutego 2021 roku

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarczych i rolnictwa

Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Seceminie

Ikona statystyk

Informacja o wyniku naboru

Ikona statystyk

Ogłoszenie o konkursie z dnia 3 czerwca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji i mienia komunalnego

Informacja o wyniku naboru

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-13 09:51:32, zmian dokonał(a): ug

WCAG 2.0 (Level AA)